Mua sắm trang thiết bị y tế các chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng, Xét nghiệm và Kiểm soát nhiễm khuẩn cho các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế

25/12/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191256384   -   00 Thời điểm đăng tải  20/12/2019 14:34
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu Gói thầu số 3: Mua sắm trang thiết bị y tế các chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng, Xét nghiệm và Kiểm soát nhiễm khuẩn cho các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh cho các đơn vị y tế
 Nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Bên mời thầu Z020609 - Sở Y tế Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20191224330
 Tên KHLCNT Các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh cho các đơn vị y tế
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 25/12/2019 - 15:00 Đến ngày  15/01/2020 - 09:00
 Địa điểm Sở Y tế Vĩnh Phúc. Số 12, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 15/01/2020 - 09:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 250.000.000 VND (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày

 

Các tin đã đưa ngày: