Lựa chọn nhà thầu dự án: Các hạng mục phụ trợ trường trọng điểm chất lượng cao trường Mầm non xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc

19/11/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191148483   -   00 Thời điểm đăng tải  18/11/2019 12:04
 Số hiệu KHLCNT 20191127771
 Tên KHLCNT Lựa chọn nhà thầu dự án: Các hạng mục phụ trợ trường trọng điểm chất lượng cao trường Mầm non xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z045788 - UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
 Tên gói thầu Xây lắp
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Các hạng mục phụ trợ trường trọng điểm chất lượng cao trường Mầm non xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc
 Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn ngân sách nhà nước, Ngân sách xã và các nguồn vốn Chủ đầu tư huy động hợp pháp khác
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 18/11/2019 - 12:04 Đến ngày  25/11/2019 - 14:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 25/11/2019 - 14:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 2.611.488.000 VND (Hai tỷ sáu trăm mười một triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 27.000.000 VND (Hai mươi bảy triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
BAN VE YEN LAC VINH PHUC.pdf

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

 

Các tin đã đưa ngày: