Tư vấn giám sát thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường 304 đoạn TT Vĩnh Tường - Thổ Tang

19/11/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191148736   -   00 Thời điểm đăng tải  18/11/2019 09:49
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Tư vấn giám sát thi công
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Cải tạo, nâng cấp đường 304 đoạn TT Vĩnh Tường - Thổ Tang
 Nguồn vốn Ngân sách huyện quản lý
 Bên mời thầu Z015917 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường
 Số hiệu KHLCNT 20191111621
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 22/11/2019 - 09:00 Đến ngày  12/12/2019 - 09:00
 Địa điểm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường, TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 12/12/2019 - 09:15
 Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Giám sát thi công công trình các hạng mục: Thảm mặt đường, rãnh thoát nước, vỉa hè, rãnh tam giác, hệ thống bảo đảm an toàn giao thông

 

Các tin đã đưa ngày: