Cải tạo, nâng cấp đường 304 đoạn TT Vĩnh Tường - Thổ Tang

19/11/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191148720   -   00 Thời điểm đăng tải  18/11/2019 09:45
 Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu gói thầu xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung)
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Cải tạo, nâng cấp đường 304 đoạn TT Vĩnh Tường - Thổ Tang
 Nguồn vốn Ngân sách huyện quản lý
 Bên mời thầu Z015917 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường
 Số hiệu KHLCNT 20191111621
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 22/11/2019 - 08:00 Đến ngày  12/12/2019 - 08:00
 Địa điểm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường, TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 12/12/2019 - 08:15
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 300.000.000 VND (Ba trăm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu - Thảm mặt đường: Thảm toàn bộ tuyến đường bằng BTNC C12,5 dày 5cm, bù vênh bằng BTNC C12,5 trên mặt đường BTN cũ. - Bó vỉa, rãnh tam giác và lát hè: Đầu tư xây dựng mới Bó vỉa kích thước 30x20x100cm bằng BTXM 250# đá 1x2 chế tạo sẵn, trên lớp lót VXM dày 2cm và lớp bê tông lót 150# đá 1x2 dày 5cm; Lát rãnh tam giác bằng tấm BTXM 200# đá 1x2 chế tạo sẵn, trên lớp lót VXM dày 2cm và lớp bê tông lót 150# đá 1x2; Lát hè Gạch Terrazzo 40x40x3cm trên lớp lót VXM dày 2cm và lớp bê tông lót 150# đá 1x2 dày 5cm. - Rãnh thoát nước: Xây mới hệ thống rãnh thoát nước B500 trên hè bằng gạch đặc không nung VXM 75# trên lớp móng BTXM 150# đá 1x2 dày 12cm và lớp cát đệm tạo phẳng dày 5cm, đỉnh rãnh bố trí giằng dọc BTXM 200# đá 1x2, đạy rãnh bằng tấm đan BTCT 250# đá 1x2 - An toàn giao thông: Cải tạo, điều chỉnh hệ thống biển báo cho phù hợp, hoàn trả vạch sơn tín hiệu giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

 

Các tin đã đưa ngày: