Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị tại khu vực phía Bắc đường từ QL2C đi cầu Bì La thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương

14/11/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191133975   -   00 Thời điểm đăng tải  12/11/2019 21:11
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị tại khu vực phía Bắc đường từ QL2C đi cầu Bì La thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị tại khu vực phía Bắc đường từ QL2C đi cầu Bì La thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương
 Nguồn vốn Vốn NSNN (đề nghị Sở Tài chính xem xét, bố trí nguồn vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5871/UBND-CN3 ngày 01/8/2019)
 Bên mời thầu Z057397 - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20191133945
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 16/11/2019 - 08:00 Đến ngày  06/12/2019 - 08:00
 Địa điểm Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc - địa chỉ: Số 2, Đường Lý Thái Tổ, Phường Đống Đa, Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; điện thoại: (0211).3862584
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 06/12/2019 - 08:30
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu + Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) để lựa chọn Nhà đầu tư. + Đánh giá các hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất).

 

Các tin đã đưa ngày: