Mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Vĩnh Tường

14/11/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191132620   -   00 Thời điểm đăng tải  13/11/2019 08:08
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu Gói thầu mua sắm
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện
 Nguồn vốn Ngân sách huyện
 Bên mời thầu Z047705 - Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Tường
 Số hiệu KHLCNT 20190905360
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 18/11/2019 - 08:10 Đến ngày  25/11/2019 - 08:15
 Địa điểm Văn phòng HĐND & UBND huyện Vĩnh Tường
 Giá bán 500.000 VND
 Thời điểm mở thầu 25/11/2019 - 08:15
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 6.000.000 VND (Sáu triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày

 

Các tin đã đưa ngày: