Giám sát thi công cho gói thầu số 01 và số 02 thuộc dự án xây dựng Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới)

14/11/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191132998   -   01 Thời điểm đăng tải  12/11/2019 16:37
 Số hiệu KHLCNT 20191062667
 Tên KHLCNT Bổ sung kế hoạch LCNT dự án Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tại địa điểm mới (bổ sung KH LCNT cho hạng mục Hạ tầng ngoài nhà và các công trình phụ trợ)
 Lĩnh vực  Tư vấn
 Bên mời thầu Z015477 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
 Chủ đầu tư Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc - Số 02, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Tên gói thầu Giám sát thi công cho gói thầu số 01 và số 02
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới)
 Chi tiết nguồn vốn NSNN
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 12/11/2019 - 16:33 Đến ngày  02/12/2019 - 17:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 02/12/2019 - 17:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 1.212.018.000 VND (Một tỷ hai trăm mười hai triệu mười tám nghìn đồng chẵn)
 Điểm đánh giá   
 Hồ sơ mời thầu Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

 

Các tin đã đưa ngày: