Xây dựng phần mềm quản lý chứng thực và đào tạo, chuyển giao công nghệ

05/11/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191107808   -   00 Thời điểm đăng tải  04/11/2019 15:38
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu Xây dựng phần mềm quản lý chứng thực và đào tạo, chuyển giao công nghệ
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Xây dựng phần mềm quản lý chứng thực
 Nguồn vốn Nguồn chi quản lý hành chính đã giao cho Sở Tư pháp trong dự toán năm 2019 (Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh)
 Bên mời thầu Z049295 - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20191068667
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 08/11/2019 - 08:00 Đến ngày  19/11/2019 - 09:00
 Địa điểm Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc - Số 12, Đường Trường Chinh, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 19/11/2019 - 09:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày

 

Các tin đã đưa ngày: