Mua sắm, lắp đặt rèm cửa, thảm và phông hội trường cho Trụ sở làm việc Tỉnh ủy

05/11/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191106368   -   00 Thời điểm đăng tải  04/11/2019 10:43
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu Mua sắm, lắp đặt rèm cửa, thảm và phông hội trường cho Trụ sở làm việc Tỉnh ủy
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Mua sắm, thay mới rèm cửa, thảm, phông hội trường trụ sở làm việc Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
 Nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Bên mời thầu Z049238 - Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20191055130
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 08/11/2019 - 09:00 Đến ngày  15/11/2019 - 09:00
 Địa điểm Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc, phường Ngô Quyền, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 500.000 VND
 Thời điểm mở thầu 15/11/2019 - 09:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 01 Tháng

 

Các tin đã đưa ngày: