Mua sắm, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

26/10/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191060055   -   00 Thời điểm đăng tải  22/10/2019 17:26
 Số hiệu KHLCNT 20191013001
 Tên KHLCNT Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015-2020 ( cấu phần 2)
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z049238 - Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
 Tên gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015-2020 ( cấu phần 2)
 Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn dành cho lĩnh vực công nghệ thông tin trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 22/10/2019 - 17:26 Đến ngày  01/11/2019 - 17:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 01/11/2019 - 17:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 4.750.018.000 VND (Bốn tỷ bảy trăm năm mươi triệu mười tám nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 60.000.000 VND (Sáu mươi triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
E-HSMT 22.10 ban up he thong.docx

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: