Xây lắp hệ thống điện trung thế và máy biến áp

12/10/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191022326   -   00 Thời điểm đăng tải  10/10/2019 10:31
 Số hiệu KHLCNT 20190203706
 Tên KHLCNT KHLCNT dự án Cải tạo trạm bơm tiêu Đầm Láng, xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên (nay là phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên)
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z012457 - Ban quản lý dự án Nông nghiêp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc
 Chủ đầu tư Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ: Số 98, đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Tên gói thầu Điện trung thế và máy biến áp
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Cải tạo trạm bơm tiêu Đầm Láng, xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên
 Chi tiết nguồn vốn NSNN tỉnh đầu tư cho lĩnh vực Nông nghiệp PTNT giai đoạn 2016 - 2020
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 18 Tháng
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 10/10/2019 - 10:31 Đến ngày  21/10/2019 - 08:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 21/10/2019 - 08:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 3.032.070.000 VND (Ba tỷ ba mươi hai triệu bảy mươi nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 45.000.000 VND (Bốn mươi năm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
Ban ve dang tai.pdf

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: