Thuê chuyên gia và thiết bị kỹ thuật phục vụ tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

12/10/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191025538   -   00 Thời điểm đăng tải  10/10/2019 08:12
 Lĩnh vực   Phi tư vấn
 Gói thầu Thuê chuyên gia và thiết bị kỹ thuật phục vụ tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Thuê chuyên gia và thiết bị kỹ thuật phục vụ tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
 Nguồn vốn Ngân sách nhà nước năm 2019
 Bên mời thầu Z016180 - Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20190974669
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 15/10/2019 - 08:30 Đến ngày  22/10/2019 - 08:30
 Địa điểm Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc, 396 Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 Giá bán Miễn phí
 Thời điểm mở thầu 22/10/2019 - 09:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 5.000.000 VND (Năm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Thuê chuyên gia và thiết bị kỹ thuật phục vụ tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: