Mua sắm máy, thiết bị, công cụ, dụng cụ y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

04/10/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191001444   -   00 Thời điểm đăng tải  01/10/2019 16:12
 Số hiệu KHLCNT 20190956067
 Tên KHLCNT Mua sắm máy, thiết bị, công cụ, dụng cụ y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z024741 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
 Tên gói thầu Mua sắm máy, thiết bị, công cụ dụng cụ y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2019
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Mua sắm máy, thiết bị, công cụ, dụng cụ y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
 Chi tiết nguồn vốn Vốn NSNN và nguồn thu của đơn vị
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/10/2019 - 16:12 Đến ngày  11/10/2019 - 16:15
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 11/10/2019 - 16:15
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 6.737.500.000 VND (Sáu tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 67.500.000 VND (Sáu mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: