Thi công xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

21/08/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190851236   -   00 Thời điểm đăng tải  20/08/2019 12:36
 Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Thi công xây dựng
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Công trình nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
 Nguồn vốn Nguồn vốn khấu hao của Ngân hàng Chính sách xã hội
 Bên mời thầu Z037086 - Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20190849900
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 23/08/2019 - 14:00 Đến ngày  03/09/2019 - 14:00
 Địa điểm Phòng Hành chính - Tổ chức - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - Phường Tích Sơn - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.Điện thoại: 02113.843.872 Fax : 02113.843875
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 03/09/2019 - 14:15
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Thi công xây dựng: 2.247.319.950 đồng

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: