Xây dựng trường THCS xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường; Hang mục: Nhà lớp hoc 03 tầng, sân vườn và phá dỡ nhà lớp học 02 tầng

21/08/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190847418   -   01 Thời điểm đăng tải  20/08/2019 08:07
 Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Gói thầu xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung)
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Trường THCS xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường; Hang mục: Nhà lớp hoc 03 tầng, sân vườn và Phá dỡ nhà lớp học 02 tầng
 Nguồn vốn Ngân sách xã (được lấy từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất) và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
 Bên mời thầu Z025888 - Ủy ban nhân dân xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20190839759
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 23/08/2019 - 09:00 Đến ngày  03/09/2019 - 09:00
 Địa điểm Uỷ ban nhân dân xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 1.500.000 VND
 Thời điểm mở thầu 03/09/2019 - 09:10
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 137.000.000 VND (Một trăm ba mươi bảy triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 540 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu - Xây dựng mới nhà lớp học 03 tầng kết hợp với phòng học bộ môn cao 03 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2.450m2; - Xây dựng mới sân vườn sân trường được đổ bê tông nền mác 200, dày 10cm, sau đó lát gạch Terrazzo; - Phá dỡ nhà lớp học 02 tầng đã xuống cấp.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: