Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu năm 2015: Dự án "Đầu tư mua sắm 11 lò đốt rác thải nông thôn bằng lò đốt khí tự nhiên".

07/12/2015

Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu năm 2015: Dự án "Đầu tư mua sắm 11 lò đốt rác thải nông thôn bằng lò đốt khí tự nhiên".

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: