Tờ trình số 89/TTr - SKHCN: Phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ cao tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc.

26/10/2018

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: