Quyết định số 1378/QĐ-UBND: V/v phê duyệt danh mục, nội dung, quy mô, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

20/09/2018

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: