Quyết định số 33/QĐ-SKHCN: V/v phê duyệt danh mục, nội dung, quy mô, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2018 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền ký ban hành

10/09/2018

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: