Văn bản số 197/SKHCN-QLCN&TTCN: V/v tham gia ý kiến đề xuất dự án Ứng dụng công nghệ vi sinh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi và nguồn nước thải trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 -2020

05/09/2018

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: