Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu năm 2015: Dự án "Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc "

07/12/2015

Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu năm 2015: Dự án "Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc "

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: