Quyết định số 1623/QĐ-UBND: Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Báo cáo NCKT dự án: Đầu tư trang thiết bị cho các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ nâng cao năng lực tư vấn, ứng dụng, chuyển giao công nghệ

30/07/2018

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: