Quyết định số 166 /QĐ-SKHCN: Về việc chỉ định thầu tư vấn đấu thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ, Trụ sở làm việc của Trung tâm Khoa học Công nghệ và Tin học và Nhà nuôi cấy mô của Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN

18/09/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: