Quyết định số141/QĐ-SKHCN: V/v phê duyệt danh mục, nội dung, quy mô, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ từ năm 2017 (đợt 2) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

17/07/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: