Quyết định số 142/QĐ-SKHCN: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, thuộc đề tài: “Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ từ sản xuất đến nhân rộng chế phẩm EM-pro1 tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016-2017"

13/07/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: