Quyết định số 113/QĐ-SKHCN: Về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu hạng mục: Lò đốt rác thải y tế, thuộc đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”

09/06/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: