Quyết định số 174/QĐ-SKHCN: V/v phê duyệt chỉ định thầu gói thầu “Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt tại buồng đốt thứ cấp và sơ cấp”, thuộc đề tài: Nghiên cứu thiết kế, cải tạo hệ thống ống khói và hệ thống giám sát nhiệt độ của lò đốt rác thải sinh hoạt

09/06/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: