Quyết định số 173/QĐ-SKHCN: Về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Nguyên liệu, vật liệu, lắp đặt, cải tạo nâng ống khói”, thuộc đề tài Nghiên cứu thiết kế, cải tạo hệ thống ống khói và hệ thống giám sát nhiệt độ của lò đốt rác

09/06/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: