Quyết định số 165 /QĐ-SKHCN: Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu đề tài: Nghiên cứu thiết kế, cải tạo hệ thống ống khói và hệ thống giám sát nhiệt độ của lò đốt rác thải sinh hoạt bằng không khí tự nhiên phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

09/06/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: