Quyết định số 105/QĐ-SKHCN: Về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn đấu thầu hạng mục: Lò đốt rác thải y tế, thuộc đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”

09/06/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: