Quyết định số 77/QĐ-SKHCN: Về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Đầu tư thí điểm áp dụng công nghệ mới trong việc xử lý chất thải y tế ở một số bệnh viện và Trung tâm y tế cấp huyện

09/06/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: