Quyết đinh, Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống máy tách ép rắn – lỏng phân gia súc, thuộc đề tài: Ứng dụng công nghệ tách rắn, lỏng xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

07/06/2016

Quyết đinh, Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống máy tách ép rắn – lỏng phân gia súc, thuộc đề tài: Ứng dụng công nghệ tách rắn, lỏng xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: