Gói số 3: Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế (IELTS, TOEFL,…) do giáo viên người nước ngoài và Việt Nam giảng dạy cho giáo viên TH, THCS, THPT năm 2021

30/06/2021

Hình thức thông báo

Thay đổi

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210673367 - 01

Số hiệu KHLCNT

20210636739

Tên KHLCNT

Bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh, hoạt động xây dựng môi trường dạy và học tiếng Anh năm 2021

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Bên mời thầu

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Gói số 3: Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế (IELTS, TOEFL,…) do giáo viên người nước ngoài và Việt Nam giảng dạy cho giáo viên TH, THCS, THPT năm 2021

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh, hoạt động xây dựng môi trường dạy và học tiếng Anh năm 2021

Chi tiết nguồn vốn

NSNN năm 2021

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

120 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

23/06/2021 10:59

Đến ngày

05/07/2021 10:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

120 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

05/07/2021 10:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

2.189.063.000 VND (Hai tỷ một trăm tám mươi chín triệu sáu mươi ba nghìn đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: