Xây lắp đường GTNĐ trục chính xã Nghĩa Hưng; Tuyến 1: Từ nhà Thành Bền đi Bờ Mương; Tuyến 2: Tông Phướn đi kênh 7A; Tuyến 3: Đường Cửa Mẫu; Tuyến 4: Bích Thứ đi mương Gò Sạp; Tuyến 5: Ngã tư Đồng Sầm đi Gò Sạp; Tuyến 6: Ngã tư Trên Đồng đi Gò Sạp;....

30/06/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210659488 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210644548

Tên KHLCNT

Đường GTNĐ trục chính xã Nghĩa Hưng; Tuyến 1: Từ nhà Thành Bền đi Bờ Mương; Tuyến 2: Tông Phướn đi kênh 7A; Tuyến 3: Đường Cửa Mẫu; Tuyến 4: Bích Thứ đi mương Gò Sạp; Tuyến 5: Ngã tư Đồng Sầm đi Gò Sạp; Tuyến 6: Ngã tư Trên Đồng đi Gò Sạp; Tuyến 7: Từ Chín Góc đi Đồng Vỡ; Tuyến 8: Từ Đồng Vỡ đi NTND; Tuyến 9: Từ Lương Đường đi Đồng Lau

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách xã (Từ đấu giá QSD đất, vốn tập trung)

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

240 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

18/06/2021 16:07

Đến ngày

29/06/2021 07:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

29/06/2021 07:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

7.305.354.000 VND (Bảy tỷ ba trăm lẻ năm triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Hồ sơ thiết kế http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Theo vinhphuc.com.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: