Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng hệ thống tiêu trạm bơm Kim Xá và công trình phụ trợ (CW03)

30/06/2021

Loại thông báo

 

Số TBMT

20210661673-00

Dạng thông báo

 

Tên gói thầu

CW03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng hệ thống tiêu trạm bơm Kim Xá và công trình phụ trợ

Tên dự án

 

Tên bên mời thầu

Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm bán/phát hành hồ sơ

Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (Số 38, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Tỉnh/thành phố

Tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực đấu thầu

Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

Nguồn vốn

Vốn NSNN tỉnh và vốn vay WB

Thời gian bán/phát hành hồ sơ

22/06/2021 07:00

đến ngày

23/07/2021 14:30

Thời điểm đóng thầu

23/07/2021 14:30

Thông tin gói thầu

Thông báo mời thầu

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc

Ngày:                          18 tháng 6 năm 2021

Khoản vay số:             8614-VN

Tên gói thầu:              Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng hệ thống tiêu trạm bơm Kim Xá và công trình phụ trợ

Số RFB:                      CW03

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, và dự kiến sử dụng một phần để thanh toán cho Hợp đồng CW03 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng hệ thống tiêu trạm bơm Kim Xá và công trình phụ trợ.

2. Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (VPMO) nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp Hồ sơ dự thầu đựng trong phong bì được niêm phong kín từ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng yêu cầu tham gia đấu thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng hệ thống tiêu trạm bơm Kim Xá và công trình phụ trợ (“Công trình”). Thủ tục đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB) sẽ được áp dụng tuân thủ Quy trình đấu thầu Một giai đoạn - Một túi hồ sơ theo quy định của Ngân hàng. Gói thầu được mô tả tóm tắt như dưới đây và có thời gian thi công là 24 tháng.

Xây dựng trạm bơm tiêu Kim Xá có lưu lượng Q=30m3/s, gồm 06 tổ bơm trục đứng, mỗi tổ bơm có lưu lượng q=5,0m3/s; Hồ Nhị Hoàng diện tích 38,5 ha, trong đó nạo vét 10,7 ha đến cao trình +8,7m; Xây dựng cống xả qua đê sông Phó Đáy: Kích thước cống nx(BxH) = 3x(3,0x2,5) m, chiều dài thân cống 64m, cao độ đáy cống +11,20m và kênh xả sau cống qua đê: chiều rộng đáy kênh 10m, cao độ đáy kênh +9,0m; Sửa chữa cống điều tiết 10 cửa tại K11+369 trên sông Phan.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước (NCB) được quy định trong Hướng dẫn: “Đấu thầu Hàng hoá, Công trình, và Dịch vụ Phi Tư vấn theo Khoản vay IBRD, Tín dụng IDA và Tài trợ Không hoàn lại cho Các bên Vay vốn Ngân hàng Thế giới” (tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014) (“Hướng dẫn Đấu thầu”) và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

·        Hợp đồng có tính chất và quy mô tương tự:

Tham gia với vai trò là nhà thầu chính, thành viên liên danh, nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành từ 01/01/2016 đến trước thời điểm đóng thầu với số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự là: ít nhất một (01) hợp đồng về thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị công trình trạm bơm có tổng lưu lượng ≥ 24m3/s, có các hạng mục chính bao gồm: bể hút, bể xả, nhà trạm, cống xả, hệ thống điện nhà máy. Trong đó giá trị tham gia của nhà thầu ít nhất là 200 tỷ VND [HXN1] (Hai trăm tỷ đồng).

·        Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm:

Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 255 tỷ đồng [HXN2] (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng), tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng 03 (ba) năm qua (2018, 2019 và 2020).

·        Nguồn lực tài chính:

Nhà thầu phải chứng minh mình có khả năng tiếp cận, hoặc có sẵn các tài sản lưu động, hạn mức tín dụng, và các phương tiện tài chính khác không tính các khoản tiền tạm ứng theo hợp đồng để đáp ứng yêu cầu nguồn lực tài chính của

(i) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho hợp đồng này là: 42,5 tỷ đồng [HXN3] (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng); và

(ii) Nguồn lực tài chính cho các cam kết hợp đồng hiện tại.

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua Hồ sơ mời thầu từ ngày 22/6/2021 (Thứ Ba) tại Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 38, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Điện thoại: 02113.860.868, Fax: 02113.860.858, E-mail: vpmo@vinhphuc.gov.vn và kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 7h30’ đến 11h30’ và từ 13h30’ đến 17h00’.

Chủ đầu tư sẽ tổ chức khảo sát hiện trường vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Hội nghị tiền đấu thầu sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại địa điểm: Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 38 đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc).

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn). Phương thức thanh toán là tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau giao nhận trực tiếp. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ số 38 Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc vào lúc trước thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2021. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ số 38 Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc vào lúc: 15 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2021.    

8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu. Chi tiết giá trị của bảo đảm dự thầu là 5.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn).

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là:

Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (VPMO)

Người nhận: Ông Hồ Quang Phúc - Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số 38, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa,

Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: 02113.860.868

Số fax: 02113.860.858

E-mail: vpmo@vinhphuc.gov.vn

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: