Tư vấn khảo sát bản đồ địa hình đồ án QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực phía Nam hồ Thanh Lanh tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên

10/06/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210608778 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210317146

Tên KHLCNT

Kế hoạch LCNT đồ án QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực phía Nam hồ Thanh Lanh tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dan dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Khảo sát bản đồ địa hình

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Vốn đầu tư công

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

45 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

03/06/2021 09:48

Đến ngày

23/06/2021 10:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Thời điểm đóng/mở thầu

23/06/2021 10:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

1.684.882.000 VND (Một tỷ sáu trăm tám mươi bốn triệu tám trăm tám mươi hai nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

 

Hình thức bảo đảm dự thầu

 

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Chương IV: Biểu mẫu dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Điều khoản tham chiếu http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: