Thông báo mời thầu ngày 29/12/2020

29/12/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Đường giao thông xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc. Tuyến... Xây lắp (Số thông báo: 20201283314 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 29/12/2020
250
2 Ủy ban nhân dân xã Trung Kiên Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Trung Kiên,... Xây dựng (Số thông báo: 20201281817 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 29/12/2020
250
3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, nâng cấp ĐT.305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu... Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20201281163... Chưa thanh toán 29/12/2020
250

 

Các tin đã đưa ngày: