Phiếu đăng lý thông báo kế hoạch đấu thầu: "Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ tách rắn – lỏng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc"

04/12/2015

Phiếu đăng lý thông báo kế hoạch đấu thầu: "Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ tách rắn – lỏng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc"

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: