Thông báo mới thầu ngày 14/12/2020

14/12/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 UBND xã Liên Châu Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục chính xã Liên... Xây lắp (Số thông báo: 20201236844 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
2 Trung tâm Kinh doanh VNPT - Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ Viễn thông   Xây lắp công trình Trang bị Logo nhận diện thương hiệu... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo Hệ thống điện chiếu sáng Đường QL2B mới đoạn (Km10 đến... Xây lắp (Số thông báo: 20201239605 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
4 UBND phường Hùng Vương Cải tạo nâng cấp nhà giáo dục thể chất và các hạng mục... Toàn bộ phần xây dựng công trình (Số thông báo:... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
5 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Thái Hòa - Liễn... Xây lắp (Số thông báo: 20201239117 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
6 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Tường Mua màn hình đa điểm cảm ứng thông minh cho khối Tiểu... Mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20201238517 - 00. Thời... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
7 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ chuyển giao kỹ thuật   Thi công lắp đặt pano tuyên tuyền cho Trung tâm Công... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
8 Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc   In tài liệu Ban tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 10 năm một... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
9 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc   Mua bổ sung hóa chất xét nghiệm năm 2020 của Bệnh viện... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
10 Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Vĩnh Sơn, xã... Xây lắp (Số thông báo: 20201229450 - 00. Thời điểm... 14/12/2020
239
11 Ủy ban nhân dân xã Hợp Châu   Xây lắp dự án Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế thị trấn Hợp... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
12 Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, Nâng cấp... Xây dựng (Số thông báo: 20201236619 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
13 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn nối từ ĐT.302... Xây lắp (Số thông báo: 20201236961 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
14 Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc   Thiết kế, chế bản và in các chỉ thị, nghị quyết của... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
15 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ chuyển giao kỹ thuật Mua sắm bổ sung xe gom rác cải tiến kéo tay hỗ trợ cho... Mua sắm bổ sung xe gom rác cải tiến kéo tay cho các... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
16 UBND xã Hồ Sơn Đường GTNT thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201237003 - 00.... Chưa thanh toán 14/12/2020
239
17 Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc Mua vị thuốc y học cổ truyền năm 2021 tại Bệnh viện... Mua vị thuốc y học cổ truyền năm 2021 (Số thông báo:... Chưa thanh toán 14/12/2020
239

Theo Thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: