Thông báo mới thầu ngày 10/12/2020

10/12/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố Phúc Yên Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho cán... Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho cán... Chưa thanh toán 10/12/2020
237
2 Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Mua sắm, lắp đặt máy phát điện dự phòng cho trụ sở Văn... Mua sắm, lắp đặt máy phát điện dự phòng cho trụ sở Văn... Chưa thanh toán 10/12/2020
237
3 Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc Kinh phí thực hiện không tự chủ Mua sắm bàn, ghế, trang thiết bị Hội trường và Mua sắm... Chưa thanh toán 10/12/2020
237
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường Cải tạo, chỉnh trang một số trục đường huyện Vĩnh... Xây lắp (Số thông báo: 20201229623 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 10/12/2020
237
5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc Kinh phí thực hiện không tự chủ Mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công tác tại... Chưa thanh toán 10/12/2020
237
6 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc Đầu tư phòng học bộ môn Lý, Hóa, Sinh cho các trường... Mua sắm, lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn Lý, Hóa,... Chưa thanh toán 10/12/2020
237
7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Cải tạo hè phố, cây xanh, điện chiếu sáng và hạ ngầm... Xây lắp (Số thông báo: 20201226142 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 10/12/2020
237
8 Ủy ban nhân dân xã Tam Phúc Nâng cấp, cải tạo đường xã Tam Phúc; Tuyến TX3 đoạn từ... Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20201228699 - 00. Thời... Chưa thanh toán 10/12/2020
237
9 Ủy ban nhân dân xã Hợp Châu Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đồi Cao, xã Hợp... Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20201228726 - 00. Thời... Chưa thanh toán 10/12/2020
237
10 UBND xã Đồng Văn Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Văn, huyện Yên... Xây lắp (Số thông báo: 20201228577 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 10/12/2020
237
11 Phòng quản lý đô thị, thị xã Phúc Yên Dự toán gói thầu: Cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích... Cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị thành phố... Chưa thanh toán 10/12/2020
237
12 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng xả thải và việc... Tư vấn thực hiện điều tra và báo cáo hiện trạng xả... Chưa thanh toán 10/12/2020
237

Theo Thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: