Thông báo mới thầu ngày 03/12/2020

04/12/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án cải tạo, xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc   Cung cấp, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại... Chưa thanh toán 04/12/2020
233
2 Công an tỉnh Vĩnh Phúc   Mua máy chủ phục vụ công tác (Số thông báo:... Chưa thanh toán 04/12/2020
233
3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường giao thông thị trấn... Xây dựng (Số thông báo: 20201211162 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 04/12/2020
233
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo Khắc phục tràn Bồ Lý - Yên Dương, huyện Tam Đảo bị sạt... Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20201210044... Chưa thanh toán 04/12/2020
233
5 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía... Xây lắp (Số thông báo: 20201209012 - 00. Thời điểm... 04/12/2020
233

Theo Thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: