Thông báo mới thầu ngày 02/12/2020

02/12/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế Cải tạo nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến... Xây lắp (Số thông báo: 20201201777 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
2 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Sông Lô Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 8 phòng Trường tiểu học xã... Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201202025 - 00.... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
3 Ủy ban nhân dân xã Thượng Trưng Nhà văn hóa thôn Xóm Mới B xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh... Xây dựng (Số thông báo: 20201202395 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
4 UBND xã Liên Châu Cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã Liên Châu. Tuyến... Xây lắp (Số thông báo: 20201200616 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
5 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bình Xuyên   Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
6 Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Yên Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công... Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức (Số thông báo:... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Dương Hệ thống điện chiếu sáng đường QL2C đoạn qua thị trấn... Xây lắp (Số thông báo: 20201193202 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
8 Ủy ban nhân dân xã Trung Mỹ Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Ba Gò - Mỹ Khê -... Xây lắp (Số thông báo: 20201192616 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
9 Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Lập Thạch Duy tu, thay thế trang thiết bị của hệ thống điện... Gói thầu số 01: Cắt tỉa cây xanh bóng mát đô thị tại... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
10 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Sông Lô Đường nội thị huyện Sông Lô. Tuyến: Từ ĐT.307B (Công... Xây lắp (Số thông báo: 20201192014 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
11 UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Trường Mầm non Gia Khánh B, thị trấn Gia Khánh; Hạng... Tư vấn thiết kế BVTC, dự toán (Số thông báo:... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
12 Ủy ban nhân dân thị trấn Hương Canh Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường các TDP Đồng Nhất,... Gói thầu số 05: Xây lắp (Số thông báo: 20201192909 -... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
13 Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Lập Thạch Duy tu, thay thế trang thiết bị của hệ thống điện... Gói thầu số 02: Thay thế, duy trì trang thiết bị điện... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
14 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc   Mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng của Văn phòng Sở... Chưa thanh toán 02/12/2020
231
15 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Dương Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế... Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030... Chưa thanh toán 02/12/2020
231

Thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: