Thông báo mời thầu ngày 30/11/2020

30/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Cao Đại Cải tạo, sửa chữa trạm y tế xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường Xây lắp (Số thông báo: 20201181485 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 30/11/2020
229
2 Bệnh viện 74 Trung ương Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2020 của Bệnh viện 74... Gói số 1-2020: Mua máy phát điện (Số thông báo:... Chưa thanh toán 30/11/2020
229
3 Bệnh viện 74 Trung ương Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2020 của Bệnh viện 74... Gói số 4-2020: Mua Bóng phát tia (Số thông báo:... Chưa thanh toán 30/11/2020
229
4 Ủy ban nhân dân xã Hợp Châu Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Tích Cực, xã Hợp... Xây lắp (Số thông báo: 20201182048 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 30/11/2020
229
5 Bệnh viện 74 Trung ương Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2020 của Bệnh viện 74... Gói số 3-2020: Mua thiết bị phục vụ công tác khám,... Chưa thanh toán 30/11/2020
229
6 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc Đường trục Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ QL2A... Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20201179801 - 00.... 30/11/2020
229
7 Ủy ban nhân dân xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc Trường Mầm non xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh... Xây lắp (Số thông báo: 20201179246 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 30/11/2020
229
8 UBND xã Hồ Sơn Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học xã... Xây lắp (Số thông báo: 20201184318 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 30/11/2020
229
9 Bệnh viện 74 Trung ương Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2020 của Bệnh viện 74... Gói số 2-2020: Mua Thiết bị thăm dò chức năng và tiệt... Chưa thanh toán 30/11/2020
229

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: