Thông báo mời thầu ngày 27/11/2020

27/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc Mua sắm quân trang dùng chung đảm bảo thực hiện... Gói thầu số 02: Mua sắm giá bảo quản quân trang... Chưa thanh toán 27/11/2020
228
2 UBND xã Yên Bình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Yên... Xây dựng (Số thông báo: 20201179315 - 00. Thời điểm... 27/11/2020
228
3 Ủy ban nhân dân phường Liên Bảo Nhà văn hóa khu hành chính 2, phường Liên Bảo, thành... Xây lắp (Số thông báo: 20201180253 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 27/11/2020
228
4 UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Công trình: Đường GTNT xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương... Xây lắp (Số thông báo: 20201173091 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 27/11/2020
228
5 Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Các gói thầu của Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia... Gói thầu số 2: Làm áp phích tuyên truyền về công tác... Chưa thanh toán 27/11/2020
228
6 Ủy ban nhân dân thị trấn Hương Canh Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường các TDP Đồng Nhất,... Gói thầu số 05: Xây lắp (Số thông báo: 20201178504 -... Chưa thanh toán 27/11/2020
228
7 UBND xã Tam Hợp Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính và các tuyến... Xây lắp (Số thông báo: 20201178168 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 27/11/2020
228
8 UBND xã Hồ Sơn Đường GTNT thôn Sơn Đồng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo,... Xây lắp (Số thông báo: 20201176149 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 27/11/2020
228
9 UBND xã Bá Hiến Cải tạo, sửa chữa mặt đường giao thông TDP Văn Giáo,... Xây lắp (Số thông báo: 20201178555 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 27/11/2020
228
10 Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc   Mua sắm trang thiết bị (Số thông báo: 20201177846 -... Chưa thanh toán 27/11/2020
228
11 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc Mua sắm quân trang dùng chung đảm bảo thực hiện... Gói thầu số 01: Mua sắm quân trang dùng chung... Chưa thanh toán 27/11/2020
228
12 Nhà Nghỉ dưỡng Tam Đảo - Cục Hậu cần - Bộ Công an Cải tạo sửa chữa nhà nghỉ dưỡng Tam Đảo, Cục Hậu cần -... Gói thầu số 04: Thi công cải tạo, sửa chữa nhà nghỉ... Chưa thanh toán 27/11/2020
228
13 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc Đầu tư xây dựng công trình Bảo trì, sửa chữa nhà lớp... Xây lắp (Số thông báo: 20201175894 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 27/11/2020
228

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: