Thông báo mời thầu ngày 26/11/2020

26/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Quy hoạch chung đô thị Liên Châu, huyện Yên Lạc đến... Khảo sát bản đồ địa hình và lập quy hoạch chung đô thị... Chưa thanh toán 26/11/2020
227
2 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên Cải tạo tuyến đường Lê Quang Đạo, phường Xuân Hòa,... Xây lắp (Số thông báo: 20201175380 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 26/11/2020
227
3 Nhà nghỉ dưỡng Tam Đảo - Cục Hậu cần - Bộ Công an Cải tạo sửa chữa nhà nghỉ dưỡng Tam Đảo, Cục Hậu xần -... Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số... Chưa thanh toán 26/11/2020
227
4 Văn phòng Huyện ủy Lập Thạch Dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hạng... Mua sắm hàng hóa (Số thông báo: 20201172997 - 00. Thời... Chưa thanh toán 26/11/2020
227
5 Ủy ban nhân dân xã Sơn Lôi Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông trục... Xây lắp (Số thông báo: 20201149444 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 26/11/2020
227
6 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Đường từ ĐT.305B đi ĐH.32 theo Quy hoạch phân khu C1... Xây lắp (Số thông báo: 20201173757 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 26/11/2020
227
7 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ... Xây lắp (Số thông báo: 20201171411 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 26/11/2020
227
8 Ủy ban nhân dân xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, mở rộng nhà Điều hành, nhà ăn, các hạng mục... Xây lắp (Số thông báo: 20201172927 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 26/11/2020
227
9 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên Hệ thống thoát nước dọc từ vườn hoa Tiền Châu đến Cầu... Xây lắp (Số thông báo: 20201172891 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 26/11/2020
227
10 Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Các gói thầu của Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia... Gói thầu số 1: In ấn tài liệu tuyên truyền về công tác... Chưa thanh toán 26/11/2020
227
11 Ủy ban nhân dân xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Xây dựng nhà văn hóa Làng Vẽn, xã Định Trung, thành... Xây lắp (Số thông báo: 20201171738 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 26/11/2020
227

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: