Thông báo mời thầu ngày 25/12/2020

25/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Dương   Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức... Chưa thanh toán 25/11/2020
226
2 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo Mua sắm trang thiết bị, bàn ghế và sơn bàn ghế, vách... Chi phí sơn, mua sắm thiết bị (Số thông báo:... Chưa thanh toán 25/11/2020
226
3 UBND thị trấn Thanh Lãng Xây dựng hè phố, cây xanh, thoát nước thải, hệ thống... Xây lắp (Số thông báo: 20201171552 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 25/11/2020
226
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Lập Thạch... Tư vấn thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi... Chưa thanh toán 25/11/2020
226
5 Công ty cổ phần Tư vấn và Giám sát Việt Nam   Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững (Số thông... Chưa thanh toán 25/11/2020
226
6 Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế Trường Mầm non trung tâm xã Thiện Kế; Hạng mục: Xây... Xây lắp (Số thông báo: 20201163264 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 25/11/2020
226
7 UBND xã Nam Viêm Sửa chữa các hạng mục trường Tiểu học phường Nam Viêm,... Xây lắp (Số thông báo: 20201169182 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 25/11/2020
226
8 UBND xã Nam Viêm Sửa chữa trường THCS phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên Xây lắp (Số thông báo: 20201169184 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 25/11/2020
226
9 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường Đường nối QL2 (vị trí trục trung tâm huyện Vĩnh Tường... Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20201167125... Chưa thanh toán 25/11/2020
226
10 UBND xã Bá Hiến Nâng cấp, cải tạo đường giao thông tổ dân phố Quang... Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20201166830 - 00. Thời... Chưa thanh toán 25/11/2020
226
11 Ủy ban nhân dân xã Nhân Đạo Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201165344 - 00.... 25/11/2020
226
12 UBND xã Hương Sơn Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính thôn Hoàng... Xây dựng (Số thông báo: 20201166388 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 25/11/2020
226
13 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lập Thạch Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho lãnh đạo,... Tập huấn chuyên môn năm 2020 (Số thông báo:... 25/11/2020
226
14 Ủy ban nhân dân xã Vân Hội, huyện Tam Dương Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Vân Hội, huyện Tam Dương Thi công xây lắp (Số thông báo: 20201160264 - 00. Thời... 25/11/2020
226
15 Công ty cổ phần Cây thuốc Việt Nam Cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho... Gói thầu số 4: Thiết bị máy móc (Số thông báo:... Chưa thanh toán 25/11/2020
226
16 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc Xây dựng đề án phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã... Xây dựng Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã... Chưa thanh toán 25/11/2020
226

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: