Thông báo mời thầu ngày 23/11/2020

23/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, sửa chữa trạm Y tế xã Tuân Chính, huyện Vĩnh... Xây lắp (Số thông báo: 20201160843 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
2 UBND xã Tam Hợp Nâng cấp cải tạo đường giao thông trục chính tuyến... Xây lắp (Số thông báo: 20201161332 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
3 UBND xã Bá Hiến Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính và các tuyến... Xây lắp (Số thông báo: 20201161325 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
4 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Sông Lô Trường THCS Đồng Quế, huyện Sông Lô Tư vấn giám sát (Số thông báo: 20201161121 - 00. Thời... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
5 UBND xã Đại Tự Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Đại Tự, huyện Yên Lạc,... Xây lắp (Số thông báo: 20201160574 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
6 Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Lạc Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSDĐ tại Ao Náu thôn... Xây lắp (Số thông báo: 20201158667 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Lập Thạch.... Xây lắp (Số thông báo: 20201151890 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
8 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Sông Lô Trường THCS Đồng Quế, huyện Sông Lô Xây lắp (Số thông báo: 20201159980 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
9 Công an tỉnh Vĩnh Phúc Dự toán mua sắm thiết bị nghiệp vụ công tác và chiến... Gói thầu số 3: Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị (Số... 23/11/2020
224
10 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Cải tạo, chỉnh trang đô thị huyện Bình Xuyên, hạng... Xây dựng (Số thông báo: 20201159151 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
11 Trung tâm khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ Cải thiện giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet)... Gói thầu số 21: Mua đồ dùng văn phòng (Số thông báo:... 23/11/2020
224
12 Công an tỉnh Vĩnh Phúc   Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị nghiệp vụ phục vụ công... 23/11/2020
224
13 Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên Mua hóa chất xét nghiệm năm 2020-2021 Mua hóa chất xét nghiệm năm 2020-2021 (Số thông báo:... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
14 UBND xã Bá Hiến Cải tạo, sửa chữa đường giao thông TDP Đê Hến, thị... Xây lắp (Số thông báo: 20201158232 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
15 UBND xã Quất Lưu Khu đất dịch vụ xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên Xây lắp (Số thông báo: 20201158188 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
16 Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến Đường GTNT xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc (Tuyến 1: Từ nhà... Thi công xây lắp + dự phòng (Số thông báo: 20201157088... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
17 Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến Đường GTNT xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc;... Thi công xây lắp + dự phòng (Số thông báo: 20201157424... Chưa thanh toán 23/11/2020
224
18 Ủy ban nhân dân xã Yên Dương, huyện Tam Đảo Cải tạo, mở rộng sân vườn UBND xã Yên Dương, huyện Tam Đảo Xây lắp (Số thông báo: 20201158272 - 00. Thời điểm... 23/11/2020
224

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: