Thông báo mời thầu ngày 20/11/2020

20/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học trường mầm non Đồng Xuân... Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201155755 - 00.... 20/11/2020
223
2 Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa Cải tạo trường Tiểu học Đồng Xuân (Khu lẻ) xã Xuân... Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201154104 - 00.... 20/11/2020
223
3 Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Phúc Yên Chỉnh lý tài liệu thẩm tra, phê duyệt quyết toán các... Chỉnh lý tài liệu thẩm tra, phê duyệt quyết toán các... Chưa thanh toán 20/11/2020
223
4 Công an tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, nâng cấp Cơ sở làm việc Công an huyện Lập... Gói thầu TV05: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự... Chưa thanh toán 20/11/2020
223
5 Công an tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, nâng cấp Cơ sở làm việc Công an huyện Tam Đảo... Tư vấn thiết kế (Số thông báo: 20201155040 - 00. Thời... Chưa thanh toán 20/11/2020
223
6 UBND thị trấn Thanh Lãng Chỉnh trang, nâng cấp cải tạo tuyến đường tổ dân phố... Xây lắp (Số thông báo: 20201154685 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 20/11/2020
223
7 Ban QLDA Xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Đường đô thị Tam Hồng, đoạn nối từ ĐT.305 (thôn Lâm... Giám sát thi công xây dựng (Phần đường giao thông) (Số... 20/11/2020
223
8 Ủy ban nhân dân xã Đồng Cương Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Chi Chỉ, thôn Dịch... Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường... Chưa thanh toán 20/11/2020
223
9 Trung tâm khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ Cải thiện giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet)... Gói thầu số 20: Mua sắm phân bón xây dựng, chăm sóc... 20/11/2020
223
10 Công an tỉnh Vĩnh Phúc Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Hóa chất sinh hóa (Số thông báo: 20201153975 - 00.... Chưa thanh toán 20/11/2020
223
11 Ủy ban nhân dân xã Thanh Vân, huyện Tam Dương Đường GTNT xã Thanh Vân, huyện Tam Dương; Tuyến thôn... Xây lắp (Số thông báo: 20201153070 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 20/11/2020
223

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: