Thông báo mời thầu ngày 17/11/2020

17/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc   Tư vấn giám sát số 7 thuộc KHLCNT tập trung Các gói... 17/11/2020
220
2 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Các công trình ĐTXD theo quyết định số 1471/QĐ-EVNNPC... Tư vấn giám sát số 8 (Số thông báo: 20201135993 - 00.... 17/11/2020
220
3 Ủy ban nhân dân xã Lý Nhân Mua sắm bàn ghế nhà hội trường, văn hóa phục vụ công... Mua sắm trang thiết bị (Số thông báo: 20201144481 -... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
4 Ủy ban nhân dân phường Hội Hợp Chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống hạ tầng TDP Hốp (khu... Xây lắp (Số thông báo: 20201144237 - 00. Thời điểm... 17/11/2020
220
5 UBND xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo đường giao thông xã Tân Lập, huyện Sông Lô.... Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201144175 - 00.... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
6 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Mua sắm vật tư tiêu hao, sửa chữa, bảo trì phục vụ... Mua sắm vật tư tiêu hao, sửa chữa, bảo trì phục vụ... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
7 UBND xã Đạo Tú Trường Tiểu học Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương,... Gói thầu xây lắp số 02: Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
8 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sông Lô Xây dựng cổng chào huyện Sông Lô ( trên tuyến đường từ... Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201141661 - 00.... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
9 UBND xã Ngọc Thanh Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Ngọc Thanh, thành phố... Xây lắp (Số thông báo: 20201135939 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
10 Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc   Thay thế linh kiện các hệ thống thang máy trụ sở Tỉnh... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
11 UBND xã Bình Dương Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và các hạng mục phụ... Xây lắp (Số thông báo: 20201140571 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
12 Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc   In cuốn tài liệu giới thiệu chính sách, pháp luật về... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
13 Ủy ban nhân dân phường Tiền Châu Trường THCS Tiền Châu. Hạng mục: Nhà rèn luyện thể chất Gói thầu số 02: Xây lắp + hạng mục chung (Số thông... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
14 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Thực hiện Đề án Ngoại ngữ năm 2020 Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
15 Văn phòng HĐND và UBND huyện Sông Lô   Lắp đặt trang thiết bị phòng họp trực tuyến tại phòng... 17/11/2020
220
16 UBND xã Duy Phiên Cải tạo trạm Y tế xã Duy Phiên, huyện Tam Dương Xây lắp (Số thông báo: 20201140195 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
17 UBND xã Vĩnh Ninh Mua sắm nội thất nhà hội trường xã Vĩnh Ninh huyện... Gói thầu thiết bị (Số thông báo: 20201138225 - 00.... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
18 Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Lạc Dự án Mua sắm máy móc, trang thiết bị làm việc cho các... Mua sắm lắp đặt máy móc, trang thiết bị làm việc (Số... Chưa thanh toán 17/11/2020
220
19 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tập trung Các gói thầu Tư... Xây lắp số 7 (Số thông báo: 20201120710 - 00. Thời... 17/11/2020
220
20 Bệnh viện Sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc Mua khí ArgonMed dùng cho máy PlasmaMed phục vụ công... Mua khí ArgonMed dùng cho máy PlasmaMed phục vụ công... Chưa thanh toán 17/11/2020
220

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: