Thông báo mời thầu ngày 12/11/2020

12/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo Sửa chữa đảm bảo ATGT công trình đường Đại Đình - Cầu... Xây lắp (Số thông báo: 20201128243 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 12/11/2020
217
2 UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Đường giao thông và các tuyến nhánh tổ dân phố Lưu... Xây lắp (Số thông báo: 20201130887 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 12/11/2020
217
3 UBND phường Khai Quang Cải tạo, nâng cấp đường, RTN, vỉa hè TDP Mậu Thông,... Xây lắp (Số thông báo: 20201118589 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 12/11/2020
217
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Đường hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp Lập Thạch... Xây lắp di chuyển đường điện (Số thông báo:... Chưa thanh toán 12/11/2020
217
5 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Dịch vụ vệ sinh công nghiệp và bảo trì hàng ngày tại... Dịch vụ vệ sinh công nghiệp và bảo trì hàng ngày tại... Chưa thanh toán 12/11/2020
217
6 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Yên Cung cấp máy chiếu, màn chiếu phục vụ dạy và học của... Mua sắm màn chiếu, máy chiếu phục vụ dạy và học (Số... Chưa thanh toán 12/11/2020
217
7 Phòng Nội vụ huyện Tam Dương   Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán... Chưa thanh toán 12/11/2020
217
8 Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm Rải thảm mặt đường, điện chiếu sáng, lát vỉa hè, cây... Xây lắp (Số thông báo: 20201127961 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 12/11/2020
217
9 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc   Cải tạo, xử lý môi trường bãi chôn lấp rác thải thị... Chưa thanh toán 12/11/2020
217
10 Ủy ban nhân dân phường Tiền Châu Hội trường UBND phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên Xây lắp + thiết bị công trình Hội trường UBND phường... Chưa thanh toán 12/11/2020
217

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: